Chủ tịch UBND tỉnh Kon Tum Lê Ngọc Tuấn phát biểu tại buổi đối thoại
Chủ tịch UBND tỉnh Kon Tum Lê Ngọc Tuấn phát biểu tại buổi đối thoại

Thực hiện chủ trương về nông nghiệp, nông dân, nông thôn của Đảng và Nhà nước, với sự tập trung lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền các cấp, sự chung sức, đồng lòng của đồng bào các dân tộc trong tỉnh, nông nghiệp, nông dân, nông thôn tỉnh Kon Tum đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng. Nông dân đã phát huy tốt hơn vai trò là chủ thể, tham gia hợp tác, liên kết, chuyển đổi cơ cấu sản xuất, góp phần quan trọng vào phát triển kinh tế, khôi phục và phát triển ngành nghề nông thôn, xây dựng nông thôn mới, giữ gìn bản sắc văn hoá dân tộc, giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội. 

Hiện toàn tỉnh có 66.766 hội viên nông dân; thành lập 282 tổ hội nghề nghiệp, với 3.765 thành viên; hơn 10.700 hộ nông dân đạt tiêu chuẩn sản xuất kinh doanh giỏi các cấp.

Hội viên nông dân kiến nghị tại buổi đối thoại
Hội viên nông dân kiến nghị tại buổi đối thoại

Tại buổi đối thoại, các hội viên nông dân kiến nghị các ngành chức năng của tỉnh quan tâm tháo gỡ khó khăn về đầu ra cho các sản phẩm nghề truyền thống của đồng bào DTTS; quan tâm hỗ trợ đất sản xuất đối với các hộ đồng bào DTTS có đất sản xuất mà tỉnh đã thu hồi để thực hiện các dự án; hỗ trợ để hội viên nông dân có điều kiện thực hiện các chuỗi liên kết sản xuất; có giải pháp bình ổn giá phân bón, vật tư nông nghiệp để nông dân ổn định sản xuất…

Các kiến nghị của hội viên nông dân đã được lãnh đạo các sở, ngành của tỉnh Kon Tum trả lời và định hướng để hội viên nông dân triển khai thực hiện hiệu quả trong thời gian tới.

Quang cảnh buổi đối thoại
Quang cảnh buổi đối thoại

Kết luận buổi đối thoại, Chủ tịch UBND tỉnh Kon Tum Lê Ngọc Tuấn đề nghị các đơn vị liên quan rà soát, tham mưu UBND chỉ đạo thực hiện những giải pháp hiệu quả hơn, thiết thực hơn để từng bước tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc mà các hội viên nông dân đã kiến nghị. Đồng thời, các cơ quan, đơn vị, địa phương chú trọng công tác xây dựng đề án, kế hoạch phát triển nông nghiệp trên tinh thần phát huy lợi thế của từng địa phương, từng vùng; thường xuyên phối hợp với các địa phương hướng dẫn nông dân phát triển sản xuất, nhất là sản xuất nông nghiệp theo chuỗi giá trị, ứng dụng công nghệ cao, nông nghiệp hữu cơ, nông nghiệp sạch.

Chủ tịch UBND tỉnh cũng đề nghị Chủ tịch UBND các huyện, thành phố chủ trì tổ chức Hội nghị đối thoại hoặc gặp gỡ, tiếp xúc với nông dân địa phương nhằm nắm bắt nguyện vọng, kiến nghị của nông dân, qua đó hỗ trợ, giải quyết kịp thời các khó khăn, vướng mắc thuộc thẩm quyền. Đẩy mạnh xây dựng nông thôn mới trên tinh thần “tam nông là chiến lược, xây dựng nông thôn mới là căn bản, hiện đại hóa nông nghiệp là then chốt và vai trò của người nông dân là chủ thể”. Quan tâm hỗ trợ, tạo điều kiện phát triển sản xuất nhằm nâng cao đời sống của người nông dân, nhất là đồng bào DTTS, vùng sâu, vùng xa còn nhiều khó khăn.

Kon Tum: Thúc đẩy bình đẳng giới và phát huy vai trò của phụ nữ trong phát triển kinh tế – xã hội

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

jun88

jun88

789win

12Bet

Sex

789win

789win

Jun88