Đánh giá về những kết quả đạt được trong thực hiện nhiệm vụ quản lý, điều hành ngân quỹ nhà nước năm 2023, KBNN TP. Hồ Chí Minh đã tích cực, chủ động triển khai các giải pháp như: Tổ chức thực hiện nghiêm, kịp thời các chỉ đạo điều hành của Chính phủ, Bộ Tài chính, KBNN và chính quyền địa phương; phối hợp tốt với cơ quan thu, cơ quan Tài chính thực hiện dự toán thu ngân sách nhà nước (NSNN) năm 2023 trên địa bàn Thành phố là 469.682 tỷ đồng và phối hợp với ngân hàng thương mại (NHTM) tập trung đầy đủ, kịp thời các khoản thu NSNN, phân chia chính xác cho các cấp ngân sách.

Đơn vị tổ chức thực hiện kiểm soát chi NSNN trong phạm vi dự toán được giao, đúng chế độ, tiêu chuẩn, định mức, đảm bảo thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; phối hợp chặt chẽ với sở, ngành, các chủ đầu tư triển khai kế hoạch đầu tư công, giải ngân vốn kịp thời, tích cực đôn đốc thu hồi các khoản tạm ứng và quyết toán công trình hoàn thành…

Cùng với đó, đơn vị thực hiện hiệu quả kế hoạch cải cách hành chính, chuyển đổi số; tiếp tục thực hiện tiếp nhận và giải quyết 100% thủ tục hành chính qua hệ thống dịch vụ công trực tuyến KBNN; quán triệt đến công chức tinh thần trách nhiệm trong thực thi công vụ; thông báo đơn vị chỉ hoàn thiện hồ sơ thanh toán tối đa 01 lần/hồ sơ; tuyệt đối không gây khó khăn, phiền hà, sách nhiễu đơn vị giao dịch.

KBNN TP. Hồ Chí Minh thực hiện đúng chủ trương của Bộ Tài chính, KBNN về phối hợp thu và thanh toán song phương điện tử qua hệ thống NHTM; tuyên truyền đến tổ chức người dân nộp thuế bằng phương thức điện tử không dùng tiền mặt qua hệ thống nộp thuế điện tử của cơ quan thuế, cơ quan hải quan, nộp qua tài khoản chuyên thu của KBNN mở tại hệ thống NHTM, sử dụng phương tiện thanh toán hiện đại của NHTM, nộp thuế, phí, lệ phí và nộp phạt vi phạm hành chính qua Cổng Dịch vụ công Quốc gia.

Song song với nhiệm vụ tập trung nguồn thu kịp thời, đơn vị đã thực hiện chi NSNN chặt chẽ, đúng quy định. Theo đó, đơn vị tiếp tục hướng dẫn, kiểm soát chặt chẽ việc lập cam kết chi của đơn vị giao dịch, lập biên bản và ban hành quyết định xử phạt các trường hợp vi phạm quy định lập cam kết chi. Các đơn vị KBNN TP. Hồ Chí Minh đã kiểm soát các khoản chi thường xuyên theo tiêu chuẩn định mức, tạo điều kiện cho đơn vị sử dụng ngân sách thực hiện kịp thời các khoản chi vào đầu năm.

Về kiểm soát chi vốn đầu tư công, năm 2023, KBNN TP. Hồ Chí Minh đã chủ động tổ chức thực hiện nhiều giải pháp nhằm góp phần thúc đẩy kết quả giải ngân vốn đầu tư công trên địa bàn Thành phố.

Cụ thể, đơn vị đăng ký chương trình hành động của KBNN TP. Hồ Chí Minh với UBND TP. Hồ Chí Minh về theo dõi đôn đốc giải ngân vốn đầu tư công năm 2023, phân loại 06 nhóm dự án được giao kế hoạch vốn, theo dõi tỷ lệ giải ngân hàng quý của từng nhóm dự án nhằm phối hợp với chủ đầu tư thực hiện cũng như báo cáo, đề xuất, kiến nghị đến các cơ quan quản lý liên quan có biện pháp tham gia tháo gỡ vướng mắc…

Đơn vị phối hợp với Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư tham mưu kịp thời đến UBND TP. Hồ Chí Minh các chỉ thị, chương trình hành động của Thành phố về đẩy nhanh công tác tạm ứng, thu hồi tạm ứng, thanh toán, quyết toán vốn đầu tư công.

Cùng với đó, tổ chức Hội nghị giao ban tập huấn nghiệp vụ cho các đơn vị trực thuộc; Hội nghị tọa đàm với các chủ đầu tư, các ban bồi thường giải phóng mặt bằng liên quan đến tạm ứng, thanh toán, thu hồi tạm ứng vốn đầu tư công nhằm nắm bắt các vướng mắc để tháo gỡ, hướng dẫn cơ chế mới và đôn đốc Chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ giải ngân, trong đó nội dung lưu ý đến các đơn vị về nhóm rủi ro thường gặp trong công tác thanh toán.

Với những nỗ lực trên, tính đến ngày 31/12/2023, KBNN TP. Hồ Chí Minh đã thu NSNN là 452.934 tỷ đồng; thực hiện chi NSNN đạt  62.716 tỷ đồng.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

leo

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

789win

12Bet

789win

789win