Năm 2023, Tổng cục Thuế tiếp tục phối hợp với Bộ Công an để triển khai việc kê khai, đăng ký, nộp thuế trên ứng dụng định danh điện tử (VNeID), sử dụng tài khoản định danh điện tử để đăng nhập, xác thực thông tin người nộp thuế trên các nền tảng của ngành Thuế.

Cơ quan thuế đã triển khai xác thực định danh điện tử thông tin của cá nhân tại các hệ thống thuế tích hợp VneID. Cụ thể, triển khai sử dụng tài khoản VNeID để đăng nhập, xác thực thông tin người nộp thuế trên các nền tảng của ngành Thuế, Hải quan.

Tổng cục Thuế cho biết, từ tháng 2/2023, Tổng cục Thuế và Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội (C06) đã kết nối, triển khai sử dụng tài khoản định danh điện tử trên ứng dụng eTax Mobile. Sau khi kết nối, cá nhân có thể sử dụng tài khoản định danh điện tử (tài khoản đã được cấp tại hệ thống VNeID) để đăng nhập vào ứng dụng eTax Mobile, iCaNhan để sử dụng các dịch vụ về thuế điện tử dành cho cá nhân.

Ngày 4/8/2023, Cục Công nghệ thông tin (Tổng cục Thuế) đã hoàn thành triển khai tích hợp eTax Mobile, iCaNhan và VneID, cá nhân có thể sử dụng Tài khoản định danh điện tử để đăng nhập vào ứng dụng eTax Mobile, iCaNhan. Kết quả cuối tháng 11/2023, đã có 243.980 lượt truy cập vào hệ thống thuế điện tử bằng tài khoản VNeID.

Cùng với đó, đối với việc triển khai tích hợp dịch vụ của ngành Thuế vào ứng dụng VneID, trong tháng 3/2023, Tổng cục Thuế đã cung cấp tài liệu mô tả các dịch vụ mà Thuế cung cấp cho C06, tuy nhiên đến nay chưa triển khai vì phụ thuộc vào phía Bộ Công an nâng cấp ứng dụng VNeID để tích hợp nội dung dịch vụ của Thuế cung cấp. Tổng cục Thuế đang thực hiện theo tiến độ và kế hoạch của C06. Đến ngày 14/12/2023, C06 đang thực hiện kiểm thử việc tích hợp các dịch vụ cung cấp thông tin về đăng ký thuế.

Tổng cục Thuế cho biết, thời gian tới sẽ tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, hỗ trợ người nộp thuế sử dụng các dịch vụ trên hệ thống eTax Mobile qua việc đăng nhập bằng tài khoản VneID để nộp thuế điện tử và khai thác các tiện ích, nhận các thông báo điện tử từ cơ quan thuế.

Tổng cục Thuế cũng giao cơ quan thuế các cấp tích cực tuyên truyền người nộp thuế là cá nhân sử dụng các dịch vụ thuế điện tử của Tổng cục Thuế để tăng cường trải nghiệm dịch vụ thuế.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

jun88

jun88

789win

12Bet

Sex

789win

789win

Jun88