Theo thống kê của Sở GD-ĐT Hà Nội,  thủ đô có 817 trường tiểu học, 20.662 lớp với 777.293 học sinh. Sỹ số trung bình của cấp tiểu học là 37,63 học sinh/lớp. Đa số các quận huyện đảm bảo 1 phòng học/lớp.

Cấp tiểu học Hà Nội có 33.626 cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên, duy trì tỷ lệ 1,53 giáo viên/lớp. Số lượng cơ cấu giáo viên đảm bảo thực hiện chương trình giáo dục. Việc triển khai bồi dưỡng đào đạo giáo viên cơ bản hoàn thành đúng kế hoạch.

Từ đầu năm học 2023 – 2024 đến nay, các Phòng GD-ĐT quận, huyện, thị xã tổ chức 467 chuyên đề; các cơ sở giáo dục tổ chức được 11.040 chuyên đề.

Việc tổ chức dạy học Tin học, Ngoại ngữ, Công nghệ, nội dung giáo dục địa phương, giáo dục STEM được các cơ sở giáo dục triển khai nghiêm túc, hiệu quả. 100% nhà trường tiếp tục thực hiện việc đổi mới đánh giá học sinh tiểu học; có 99,87% học sinh được học 2 buổi/ngày, 489 trường triển khai thư viện điện tử (chiếm 59,8%).

Phát biểu tại hội nghị, Giám đốc Sở GD-ĐT Hà Nội Trần Thế Cương đánh giá, học kỳ I năm học 2023 – 2024,  toàn cấp tiểu học đã thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết, các cuộc vận động, các phong trào thi đua của các cấp, ngành.

Nhiều trường đã triển khai các biện pháp cải tiến đổi mới, sáng tạo, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục. Việc bảo đảm an ninh, an toàn trường học được duy trì, tại các trường học không để xảy ra sự việc bất thường.

Kết thúc học kỳ I, chất lượng giáo dục tiểu học trên toàn thành phố được đảm bảo, ổn định, tỷ lệ học sinh hoàn thành chương trình môn học/hoạt động giáo dục đạt từ 98,5% trở lên.

Bên cạnh kết quả đạt được, Giám đốc Sở GD-ĐT Hà Hội chỉ ra, việc thực hiện tỉ lệ giờ học trực tuyến từ 2%-5% tại đa số các cơ sở giáo dục chưa thực hiện đảm bảo; triển khai thực hiện giáo dục địa phương lớp 4 còn chậm so với yêu cầu. Công tác quy hoạch mạng lưới trường, lớp ở một số quận chưa đảm bảo yêu cầu xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia.

Trong học kỳ II, Giám đốc Sở GD-ĐT Hà Nội Trần Thế Cương yêu cầu cấp tiểu học tăng cường kèm cặp học học sinh để tăng tỷ lệ học sinh hoàn thành nhiệm vụ năm học. Tiếp tục thực hiện các giải pháp bảo đảm an toàn trường học trong phòng chống dịch bệnh; tăng cường các giải pháp cải tiến, đổi mới nhằm nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện.

Đặc biệt đẩy mạnh triển khai giáo dục STEM theo chỉ đạo của Bộ GD-ĐT; tổ chức lựa chọn sách giáo khoa lớp 5, tập huấn giảng dạy sách giáo khoa lớp 5 đảm bảo 100% cán bộ quản lý, giáo viên được tập huấn trước tháng 8.2024, quan tâm đời sống, đảm bảo chế độ chính sách đối với giáo viên…

Đối với công tác tuyển sinh năm học 2024-2025, Giám đốc Sở GD-ĐT đề nghị các cơ sở giáo dục tiểu học tư thục lên phương án, kế hoạch thực hiện tuyển sinh trực tuyến như trường công lập, tiến tới 100% các trường tiểu học tuyển sinh trực tuyến, không để xảy ra bức xúc, lộn xộn trong công tác tuyển sinh.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

sex

789bet

jun88

jun88

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex