Hà Nội dự kiến hỗ trợ hơn 94 tỷ đồng xây dựng, sửa chữa nhà ở cho hộ nghèo, hộ cận nghèo
Hà Nội dự kiến hỗ trợ hơn 94 tỷ đồng xây dựng, sửa chữa nhà ở cho hộ nghèo, hộ cận nghèo. Ảnh: TL

TP.Hà Nội vừa họp bàn triển khai Kế hoạch liên tịch giữa UBND TP.Hà Nội với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP.Hà Nội về việc hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà ở cho hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn

Theo kế hoạch liên tịch, đối tượng thuộc diện được hỗ trợ nhà ở là hộ gia đình có nhà ở xuống cấp, hư hỏng, không có khả năng tự cải thiện nhà ở, có nhu cầu được hỗ trợ, vay vốn để xây dựng sửa chữa nhà ở và đáp ứng các điều kiện theo quy định.

Mức hỗ trợ đối với nhà xây mới là 100 triệu đồng/nhà; trong đó ngân sách thành phố hỗ trợ 50 triệu đồng/nhà; Quỹ Vì người nghèo hỗ trợ 50 triệu đồng/nhà (Quỹ Vì người nghèo cấp thành phố hỗ trợ 30 triệu đồng/nhà; Quỹ Vì người nghèo cấp huyện, xã hỗ trợ 20 triệu đồng/nhà).

Đối với nhà sửa chữa, mức hỗ trợ là 60 triệu đồng/nhà; trong đó ngân sách thành phố hỗ trợ 30 triệu đồng/nhà; Quỹ Vì người nghèo hỗ trợ 30 triệu đồng/nhà (Quỹ Vì người nghèo thành phố hỗ trợ 20 triệu đồng/nhà; Quỹ Vì người nghèo cấp huyện, xã hỗ trợ 10 triệu đồng/nhà).

Ngoài kinh phí hỗ trợ trên, hộ có nhu cầu sẽ được hỗ trợ vay vốn ưu đãi với mức vay tối đa 50 triệu đồng/nhà từ ngân hàng chính sách xã hội; nguồn vốn ngân sách thành phố ủy thác qua Chi nhánh Ngân hàng chính sách xã hội để cho vay, mức lãi suất là 3%/năm, thời hạn vay tối đa 15 năm.

Hộ nghèo, hộ cận nghèo vay vốn tại Ngân hàng Chính sách xã hội để xây dựng, sửa chữa nhà ở không phải trả lãi suất (3%), ngân sách thành phố hỗ trợ kinh phí trả lãi vay, hộ vay không phải trả lãi suất.

TP.Hà Nội cho biết, theo kết quả rà soát, báo cáo của các quận, huyện, thị xã đến tháng 10/2023, toàn thành phố có 890 hộ gia đình (164 hộ nghèo, 726 hộ cận nghèo) tại 15 huyện, thị xã đề nghị hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà ở (511 nhà xây và 379 nhà sửa).

Căn cứ mức hỗ trợ quy định, dự kiến kinh phí hỗ trợ từ nguồn ngân sách là hơn 94,5 tỷ đồng và từ Quỹ Vì người nghèo thành phố là hơn 36,9 tỷ đồng. Đến thời điểm hiện tại, hầu hết các đơn vị cơ sở đã cơ bản rà soát các hộ nghèo, hộ cận nghèo và chờ hướng dẫn để thực hiện.

Công tác hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà ở hộ nghèo, hộ cận nghèo là nhiệm vụ quan trọng, có ý nghĩa nhân văn, đảm bảo chính sách an sinh xã hội của TP.Hà Nội. Nghị quyết 14/2023/NQ-HĐND thành phố nêu rõ, thành phố hỗ trợ nhà ở cho các hộ nghèo, hộ cận nghèo, đảm bảo có nhà ở an toàn, ổn định, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống, giảm nghèo bền vững, thiết thực chào mừng Kỳ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 – 10/10/2024) và hoàn thành nội dung này trước 30/9.