Tại Hội nghị lần thứ 8 BCH Thành Đoàn TPHCM khóa XI, nhiệm kỳ 2022 – 2027 (mở rộng); tổng kết công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi Thành phố năm 2023 được tổ chức mới đây, Đoàn Thanh niên Cục Hải quan TPHCM vinh dự là một trong số các đơn vị xuất sắc trong công tác Đoàn và phong trào thanh niên năm 2023 và được Thành Đoàn TPHCM trao tặng Cờ thi đua.

Đồng thời, Phó Bí thư Đoàn Cục Hải quan TPHCM Trần Anh Tuấn được nhận Bằng khen về thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2023.

Đặc biệt, Đoàn Thanh niên đã thể hiện tốt vai trò xung kích thực hiện nhiệm vụ chính trị, kinh tế, xã hội, hội nhập quốc tế. Trong đó, xây dựng, triển khai nhiều phong trào thi đua thực hiện chuyên môn nghiệp vụ có hiệu quả.

Theo anh Trần Anh Tuấn, thực hiện chủ đề “Năm chuyển đổi số các hoạt động của Đoàn”, Đoàn Cục Hải quan TPHCM đã tích cực đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong các hoạt động đoàn và nghiệp vụ chuyên môn tại đơn vị, trong đó, tổ chức số hóa các hoạt động của Đoàn; chủ động tích cực, xung kích hỗ trợ đơn vị trong các hoạt động chuyên môn nghiệp vụ như: cải cách thủ tục hành chính, số hóa các nghiệp vụ, tham gia tích cực trong việc chuyển đổi số tại đơn vị…

Đoàn Thanh niên Hải quan TP Hồ Chí Minh: Tiên phong thực hiện nhiều chương trình nghiệp vụ
Đoàn Thanh niên Cục Hải quan TPHCM nhận Cờ thi đua xuất sắc của Thành đoàn TPHCM

“Với việc ngày càng trẻ hóa đội ngũ, đoàn viên thanh niên Cục Hải quan TPHCM được xác định sẽ là lực lượng xung kích tham gia cùng đơn vị thực hiện Hải quan số, Hải quan thông minh trong thời gian tới” – anh Trần Anh Tuấn chia sẻ.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

leo

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

789win

12Bet

789win

789win