Cụ thể, Thống đốc yêu cầu các ngân hàng thực hiện các giải pháp tăng trưởng tín dụng an toàn, hiệu quả, nâng cao chất lượng tín dụng, kiểm soát chặt chẽ tín dụng vào các lĩnh vực tiềm ẩn rủi ro.

Các ngân hàng cần đẩy mạnh triển khai các chương trình tín dụng chính sách ưu đãi, hướng nguồn vốn tín dụng vào các lĩnh vực sản xuất kinh doanh, lĩnh vực ưu tiên và các động lực tăng trưởng của nền kinh tế theo chủ trương của Chính phủ.

Các ngân hàng thực hiện mục tiêu thi đua năm 2024
Các ngân hàng thực hiện mục tiêu thi đua năm 2024. Ảnh: T.L
Ngành Hải quan đưa ra nhiều giải pháp thu ngân sách năm 2024 TP. Hồ Chí Minh: Nhiều giải pháp cụ thể thực hiện mục tiêu tăng trưởng 7,5-8% năm 2024

Trong mục tiêu về chuyển đổi số, các giải pháp hướng đến là phát triển, hoàn thiện các sản phẩm, dịch vụ thanh toán, cải tiến hệ thống thanh toán nội bộ, đảm bảo hoạt động an toàn, thông suốt, kết nối, tích hợp với các dịch vụ thuộc các ngành, lĩnh vực khác để mở rộng hệ sinh thái số.

Một vấn đề được quan tâm khác là việc tiết giảm chi phí hoạt động, các khoản chi không cần thiết, phấn đấu giảm mặt bằng lãi suất và đơn giản hóa thủ tục hành chính, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp, người dân tiếp cận vốn tín dụng, phục hồi và phát triển sản xuất, kinh doanh.

Bên cạnh đó, các ngân hàng cũng cần quan tâm yếu tố nâng cao năng lực tài chính, năng lực quản trị điều hành; tăng cường công tác giám sát, kiểm tra, kiểm soát, kiểm toán nội bộ bảo đảm tuân thủ quy định của pháp luật và Ngân hàng Nhà nước; kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, tiêu cực, tham nhũng.

Công tác truyền thông cũng được đưa ra trong các mục tiêu của các ngân hàng:

Tăng cường công tác thông tin truyền thông, hướng dẫn khách hàng, đối tượng thụ hưởng trong tiếp cận chính sách; chú trọng truyền thông đầy đủ, minh bạch, chính xác về các chính sách, sản phẩm, dịch vụ của tổ chức tín dụng đến người dân và doanh nghiệp.

Nâng cao chất lượng hoạt động của quỹ tín dụng nhân dân, tổ chức tài chính vi mô. Triển khai các giải pháp nâng cao vai trò của Bảo hiểm Tiền gửi Việt Nam trong việc tham gia xử lý các tổ chức tín dụng yếu kém và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của người gửi tiền.